من در قطار عکس سکسی متحرک کردن با زنی آشنا شدم

Views: 41
ما در یک جهت سوار شدیم و سریع زمین مشترک پیدا کردیم. عاشقان آلمانی منتظر ماندند تا قطار شروع شود و قلم پیپت را از شلوار او بیرون کشید و شروع به تکان دادن صورت مسافر هیجان زده ، لمس قفسه سینه او کرد ، به سرعت به جایی رسید که تقدیر به صندوق عقب رسید و از بیرون عکس سکسی متحرک کردن پرسیدند که کجا تمام شود؟ البته من برای یک زن زیبا روی صورتم ماسک درست کردم که احتمالاً ضد پیری است.