بهترین 80 فیلم سیکس کردی ثانیه از زندگی من

Views: 262
من با مرد رویایی آشنا شدم ، خیلی خوشحال شدم که آشپزخانه اش را خالی کند و گربه اش را با خرچنگ جایگزین کند. خوشحالم که تقدیر را در دهان و صورتم گرفتم. مراقبت از خوش تیپ تنها 80 ثانیه برای من زحمت کشید اما فیلم سیکس کردی این احساسات بی نظیر است.