از او خواستم که الاغ خود را ماساژ عکس دوکیر دهد و خروس من به طور تصادفی در کس او تمام شد

Views: 85
زنان ، فکر می کنید ماساژ دادن لب و الاغ آسان است و به تنهایی آرام و متعادل باشید. انجیر نیست ، قرار دادن یک خر در یک عضو بسیار تضعیف است ، بنابراین درست بعد از ماساژ می خواهم مرغ را در عکس دوکیر تمام ترک ها تنبیه کنم ، که من با همسرم انجام دادم.