خودش تصاویر سکسی دونفره را شستشو نداد

Views: 369
همسر بعد از کار برای شستن رفت ، اما شوهر حیله گر سریع او را دنبال کرد و گاو تصاویر سکسی دونفره خود را مستقیما به دوش انداخت. این زن با گربه شسته نشده هنوز می خواست خود را شستشو دهد ، اما همسر هیجان زده برای این لحظه نیم روز صبر کرد ، بنابراین او روی گربه ناپوشان گل زد و آن را در حمام با سرطان منفجر کرد.