فوتبالیست مشهور ، عکسسکسسینه یوزپلنگ را به رختخواب کشید

Views: 297
یک هوادار فوتبالی و فقط یک تشویق کننده خنک در دامن کوتاه ، سرانجام در راه خواب با یک فوتبالیست بسیار مشهور قرار گرفته است. کودک این جوجه را که از زمین فوتبال در میادین پرید ، بررسی کرد ، خوشبختانه پس از مسابقه به او نزدیک شد ، ملاقات کرد و شماره ها را گرفت. روز بعد او مرا به یک رستوران دعوت کرد ، سپس در کلبه اش افتاد که پرواز شروع عکسسکسسینه شد و گربه من جاری شد. لعنتی در ابتدا در درپوش ، اما نگاه به الاغ او نمی تواند کمک کند اما در فریادهای مقعد ، دلچسب با یک ناله پیچیده است.