کشاورزان در حال استراحت فیلم سکی کردی هستند

Views: 154
چندین خانواده روستایی پس از یک روز شلوغ برای خرید ، فیلم سکی کردی استراحت و تفریح ​​به دریاچه رفتند.